İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları, hizmet verdiği kurumun yasalarını gözeterek, gerekli organizasyonları düzenleyen ve çalışanlara faydalı olabilecek şekilde işlerin yürütüldüğü birimdir. Ayrıca akademik çevreyi ilgilendiren, iş dünyasını takip eden birim de insan kaynakları yönetimi olarak dile getirilir.

Günümüzde ise insan kaynakları, ilgilisi olduğu şirketlerin kar marjını yükseltme ve hizmetlerin ilgili hedeflerine ulaşması için cabalayan insanı temel almaktadır.

İnsan kaynaları yönetimi en alt kademede bulunan personel dahil olmak üzere en üst kademedeki yöneticilere kadar herkesi kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin temel hedefi; iş hayatında sürdürülen rekabet üstünlüğünü sağlamak, kurumun verimliliğini bir üst seviyeye çıkartmak ve iş yerinin daha nitekli olmasını sağlamaktadır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Görevleri ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları yönetimi bir çok aracı site ile tarama yaparak, işçi ile işveren arasında köprü görevi sağlar. Harici olarak hali hazırda çalışan işçiler ile yönetim arasındaki ilişkiyi korur ve düzenler. Özlük işleri, eğitim, performans ve bodrolama hizmetleri gibi işlemleri de sağlamak üzere bir çok konudan da sorumludur. Bu bağlamda insan kaynakları bölümünde görev yapacak personellerin sorumluluklarından bir kaçı şu şekilde ifade edilebilmektedir.

-İlgili departman birimleri ile görüşerek, işe alınacak personele uygun iş tanımının belirlenmesi ve yöneticilerden geri bildirim alınması.

-İş görüşmesi için başvuran personel adaylarının tecrübeleri ile eğitim durumlarının incelenmesi ve uygunluğunun kontrolü.

-İş başvurusu yapacak adayların yazmış olduğu referansların sorgulanması ve kontrol edilmesi.

-İş başvurusu olumlu geçen personele olumlu bildirim yapılması veyahut reddedilen personelin bilgilendirilmesinin sağlanması.

-Personellerin gelişim süreçlerinin takip edilmesi, gerektiğinde işten çıkartılması.

-Yeni personel alımının yapılması ve uygunluğunun kontrol edilmesi.

-Çalışmakta olduğu şirketin prosedürlerine uygun olarak disiplin cezalarının uygulanması.

-Gözardı edilen mobbing türü psikolojik tacizlerin önüne geçilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi, konu ile ilgili yöneticilerin bilgilendirilmesi.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışmak İçin Gerekli Özellikler Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminde çalışabilmeniz için sahip olmanız gereken becerilerilerden bazıları şunlardır;

-Farklı bakış açılarını görebilme.

-Farklı statülerdeki personelleri aynı zaman içerisinde yönetebilme ve yönlendirebilme.

-Sakin ve uzlaşmacı olma. Koşullar farklı dahi olsa işlere uzlaşmacı olarak yaklaşabilme.

-İletişim becerilerinin yüksek olması.

-Problem çözme konusunda becerikli olma.

-Her açıdan objektif bakabilme ve adil bir tutum benimseme.

İnsan kaynakları alanında çalışmak isteyen personellerin yukarıda yer alan unsurları dikkate alması gerekmektedir. Aksi taktirde kariyerlerinde ilerlemeleri daha güç olacaktır.

 

#insankaynaklari #insankaynaklariolma #insankaynaklaricalisani #ik #ikolma #ikcalisani #iknedir #iknasilolunur #insankaynaklarindacalismak #ikturkiye #ikdacalismak #ikhaklari #ikbecerileri #iksecimi #iksecmek #insankaynaklariolmak #ikolmakistiyorum #iknasilolunur #worksad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.