İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ
CSL1 / CSL2
Tedarikçilerin müşterilerine, hatalı ürün gönderebildiği ve daha önceden gönderdiği için kontrol amacı ile geliştirilen CSL, kelime açılımı olarak ”Controlled Shipping Level” anlamına gelmektedir.
CSL(Controlled Shipping Level) Türkçe olarak, Kontrollü Sevkiyat Seviyesi anlamına gelir. Tedarikçi ile müşteri arasında gerçekleşen iletişimin güvenliği açısından son derece önem teşkil eden CSL, müşterilerin tedarikçilere olan güvenini de arttırmaktadır.
CSL (Kontrollü Sevkiyat Seviyesi), CSL1 ve CSL2 olarak 2 başlık altında toplanmaktadır.
CSL1 – Tedarikçi Tarafından Gerçekleştirilen Kontrollü Teslimat
Tedarikçinin isteği doğrultusunda oluşturulan kontrol türüdür. Tedarikçi müşterilerine ürünlerini göndermeden önce inceleme yaparak, güvenliği açısından kendince teminat alır. CSL1 ilk aşamada gerçekleştirilen teslimat türü olarak da bilinmektedir. Çünkü, öncelikle tedarikçinin kontrolünden geçer.
Müşteriye ürünün sevk edilmesinden önce gerçekleştirilen CSL1 kontrolleri, müşterinin güvenli bir şekilde ürünü almasını sağlamaktadır. Bu kontroller sırasında oluşabilecek veya görülebilecek problemler, ürün müşteriye gitmeden önce çözülebilmektedir. Bu sebep ile müşteri ürünü kontrollü ve daha sağlıklı bir şekilde teslim almış olur. Kontrollerin yapılmasında herhangi bir zorunluluk veya süre bulunmamaktadır. Tedarikçinin isteği ile oluşturulan CSL1, müşterinin insiyatifinde oluşturulduğu için herhangi bir problem olmadan, sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Eğer kontroller sırasında bir hata bulunur ise müdahale edilir.
CSL2 – Müşteri Tarafından Zorunlu Tutulan Kontrol
CSL2 kontrolleri, müşteri tarafından zorunlu olarak tutulan hata bildirimleridir. Tedarikçi ürünü müşteriye sevk ettikten sonra belirlenmiş hata bildirimlerinin tekrar kontrol edilmesi olarak da bilinmektedir.
Müşteri isteği ile zorunlu olarak başlatılan CSL2 kontrolleri, CSL1’de olduğu gibi müşterinin insiyatifinde olmadığı için kapatılamaz. Tedarikçi, müşterinin kendi isteği ile hata bildirimlerini kapatana kadar kontrol etmektedir.
CSL 1 ve CSL 2’nin Sağladığı Faydalar
CSL1, söz konusu ürünün tedarikçi tarafından kontrol edilerek müşterisine gönderilmesini amaçlar. Bu sayede tedarikçi tek seferde kontrollü bir biçimde ürünlerini müşteriye sevk edebilir.
CSL2, söz konusu ürünün müşteriye gönderildikten sonra da takibinin yapılmasını sağlar ve oluşabilecek problemlerinin önüne geçer. CSL2 sayesinde müşteriler, gelen ürünlerde bir hata var ise tekrardan kontrol ettirebilmektedirler. Ürünlerin kontrollleri sırasında hata devam ederse, müşteri hatanın sonlandığını öğrenene kadar bildirim açık kalır ve ürün kontrol edilmeye devam eder.
Controlled Shipping Level (Kontrollü Sevkiyat Seviyesi), ürünlerin hatalı olarak gönderilmesi ve gönderildikten sonra hataların fark edilmesi neticesinde geliştirilmiştir. Ortada söz konusu bir hatanın önlenmesi ve telafisi olduğu için, CSL1 ve CSL2 hem tedarikçi, hem de müşterisi için oldukça önem teşkil etmekte ve güven inşa etmektedir.