ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları, herhangi bir organizasyonda ki insan kaynaklarının organizasyonlara, çevreye ve bireylere faydalı olabilecek şekilde bulundukları yerin yasalarına ters düşmeyecek biçimde çalışmaların yürütülmesidir. Bunun yanı sıra akademik çevreyi ve iş dünyasını ilgilendiren yönetim dalı da insan kaynakları yönetimi olarak ifade edilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi günümüzde organizasyonları kar elde etme, üretim yapma ve hizmet verme hedeflerine ulaşabilmesi için kullanılan insanı temel almaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi genel olarak organizasyonlarda ki en üst yöneticiden en alt kademede bulunan işçilere kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin en temel amacı; işletmelerde ki verimliliği artırmak ve iş hayatının çok daha nitelikli bir hal almasını sağlayarak rekabet üstünlüğü elde etmektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Görev ve Sorumlulukları
İnsan kaynakları yönetimi, iş ve kariyer sitelerinden işçi taraması yaparak işçilerin firma ile buluşmasını sağlar. Bunun yanı sıra insan kaynakları yönetiminin çalışan ilişkilerinin düzenlenmesi, bordrolama hizmetleri, özlük işler, eğitim ve performans değerlendirme gibi çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda insan kaynaklarında çalışacak olan personellerin görev ve sorumluluklarını genel olarak aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.

 • İnsan kaynakları çalışanları çalışanların ya da işe alınacak bireylerin iş tanımlarını belirlemek için ilgili departman yöneticileriyle veya daha küçük işletmelerde işverenle görüşme gerçekleştirmektedir.
 • İş başvurusu yapan personel adaylarının eğitim durumlarını, deneyimlerini ve diğer özelliklerini inceler.
 • İşe alınacak kişilerin referans kontrollerini ve referans aramalarını yapar.
 • İşe alınacak kişileri ya da başvurusu red edilen adayları gerçekleştirilen işe alım sürecinden hemen sonra bilgilendirme sağlar.
 • Çeşitli konular ile ilgili raporlama yapar.
 • İşe alma ve işten çıkarma süreçlerini denetler. Onay vermek ve gerektiğinde ret etmek gerektiğinde onay ve ret işlemlerini sağlar.
 • Şirketin disiplin cezaları ve disiplin prosedürlerinin doğru şekilde işlemesini sağlar.
 • Mobbing gibi işletme için psikolojik tacizlerin önlenmesi için etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesini ve yöneticilerinde bu konu ile ilgili bilgilendirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?
İnsan kaynakları personellerinin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Söz konusu özellikler genel olarak aşağıdaki gibidir. İnsan kaynakları personelleri;

 • Yüksek organizasyon becerisine sahip olmalıdır.
 • Stratejik bir bakış açısına sahip olmalıdır.
 • Sağduyulu bir yapıda olmalıdır.
 • Birden çok işi aynı süre içerisinde yönetebilmelidir. Bu özellik insan kaynakları personellerinde aranan en önemli özelliktir.
 • Uzlaşmacı bir yapıya sahip olmalıdır. Tüm koşullarda ve işlerde uzlaşmacı bir tutum sergilemelidir.
 • İletişim yeteneğinin güçlü olması gerekmektedir.
 • Denge kurabilen bir yapıya sahip olmakla beraber iki odak noktaya sahip olmalıdır.
 • Problemleri çözebilen bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda objektif ve adil bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.