İnsan kaynakları, herhangi bir organizasyondaki insan kaynaklarının organizasyonlara, çevreye ve bireylere faydalı olabilecek şekilde bulundukları yerin yasalarına ters düşmeyecek biçimde çalışmaların yürütülmesidir.

Bunun yanı sıra akademik çevreyi ve iş dünyasını ilgilendiren yönetim dalı da insan kaynakları yönetimi olarak ifade edilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi günümüzde organizasyonları kar elde etme, üretim yapma ve hizmet verme hedeflerine ulaşabilmesi için kullanılan insanı temel almaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi genel olarak organizasyonlarda ki en üst yöneticiden en alt kademede bulunan işçilere kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin en temel amacı; işletmelerde ki verimliliği artırmak ve iş hayatının çok daha nitelikli bir hal almasını sağlayarak rekabet üstünlüğü elde etmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir