İnsan kaynakları, hizmet verdiği kurumun yasalarını gözeterek, gerekli organizasyonları düzenleyen ve çalışanlara faydalı olabilecek şekilde işlerin yürütüldüğü birimdir. Ayrıca akademik çevreyi ilgilendiren, iş dünyasını takip eden birim de insan kaynakları yönetimi olarak dile getirilir.

Günümüzde ise insan kaynakları, ilgilisi olduğu şirketlerin kar marjını yükseltme ve hizmetlerin ilgili hedeflerine ulaşması için çabalayan insanı temel almaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi en alt kademede bulunan personel dahil olmak üzere en üst kademedeki yöneticilere kadar herkesi kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin temel hedefi; iş hayatında sürdürülen rekabet üstünlüğünü sağlamak, kurumun verimliliğini bir üst seviyeye çıkartmak ve iş yerinin daha nitelikli olmasını sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir