İnsan kaynakları tanım olarak, insanların herhangi bir konu üzerinde organize olabilmesine yardımcı olan, şirket içerisindeki alt-üst ilişkisini düzenleyen, yasalar çerçevesinde gerekli atılımları gerçekleştiren ve performans değerlendirmesini sağlayandır.
İnsan kaynakları çalışanları ise günümüzde şirketlerin kar marjlarını takip etmekte, duruma göre aksiyon alınması konusunda geri bildirim vermektedir.

İnsan kaynakları yönetimi, personellerin verimliliğini de denetlemektedir. Nitekim bir personelin işe alış sürecinde rol oynadığı gibi iş sırasında performansını da değerlendirmektedir. Eğer çalışma verimliliği düşükse geri bildirimler vererek uyarı yapar. Akabinde düzelme olmazsa çalışanın iş feshine kadar gidebilir.

➥İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ
İnsan kaynakları yönetimi, personel alımını kontrol etmektedir. Ayrıca, insan kaynakları yönetimi; çalışanların iletişimini düzenler, özlük işleri ile ilgilenir, bordrolama işlemlerini gerçekleştirir, eğitim ve performans değerlendirmelerinde rol oynar. İnsan kaynakları yönetimi bünyesinde çalışan personeller, aşağıdaki şekilde personel işe alım sürecini gerçekleştirir;

↠Kariyer ve benzeri sitelerden personel taraması yaparak, firmalarına en uygun adaylarla iletişime geçerler. Akabinde ise görüşmeye davet edeler.
↠İş başvurusunda bulunan adayları takip ederler ve uygun görülenleri görüşme için davet ederler.
↠İşe alınacak kişilerin vermiş olduğu referansların güvenliği açısından teyit aramaları gerçekleştirirler.
↠İşe alım mülakatları sonucunda olumsuz değerlendirilen adaylara red cevabı için bilgilendirme yaparlar.
↠İşe alınacak personelin referansları ve yetkinliği yeterliyse, işe alınacak departman sorumlusu ile görüştürme gerçekleştirirler.
↠Eğer iki taraf da uygunluk verirse teklif aşamasına geçilir, prosedürler anlatılır ve imzalar atılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir