İnsan kaynakları, insanların herhangi bir organizasyonda çevreye ve bireylere fayda sağlayabileceği şekilde bulunmasını ve ilgili kurumun yasalarına ters düşmeyecek şekilde çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, akademik çevre ve iş dünyasını kapsayan yönetim dalı da insan kaynakları yönetimi olarak bilinmektedir.
Günümüzde insan kaynakları yönetimi kar sağlama, hizmet sağlama ve üretim sağlama gibi hedeflerin ulaşılabilmesi için insanı temel almaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi, en üst yöneticiden en alt kademede bulunan personele kadar tüm çalışanları bünyesinde barındırmaktadır. İnsan yönetiminde ki temel hedef; işletmelerin verimliliğini arttırmak ve ilgili şirketin daha nitelikli bir duruma yükselmesini sağlayarak, rekabet üstünlüğünün yakalamasını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Görevleri ve Sorumlulukları
İnsan kaynakları hizmetleri kariyer ve iş sitelerinde portföyü bulunan işçilerin taramasını yaparak, ilgili personel adayının firma ile görüşmesini sağlamaktadır. Ayrıca insan kaynakları hizmetleri mevcutta çalışan personellerin ilişkilerini düzenleme, özlük işleri, bordrolama hizmetleri, eğitim ve performans değerlendirmesi gibi çeşitli görevleri ve sorumlulukları da kapsamaktadır.

➥İnsan kaynakları hizmetleri kapsamında diğer görev ve sorumluluklar şu şekildedir;
-İnsan kaynakları personelleri personel adaylarının ve çalışan personellerin iş tanımlarını belirler.
-Yeni işe alınacak personeller ile ön görüşme sağlayarak, olumlu olan personel adaylarını ilgili departmanın yöneticisi ile görüştürür.
-İş başvurusu yapan adayların deneyimlerinin kontrolünün yapılması ve ilgili referansların teyidinin sağlanmasını gerçekleştirir.
-İşe alım süreçlerinin takip edilmesi ve çalışan personellerin takibinin yapılması sağlar.
-Gerektiği durumlarda şirketin prosedürlerine uygun olarak, disiplin cezasının ilgili personele uygulanmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir