İnsan kaynakları, bir organizasyonda yer alan insan kaynaklarının çevreye, bireylere ve organizasyonlara fayda sağlayabilecek biçimde bulundukları bölgenin yasaları ile doğru orantılı bir şekilde çalışmalarının yürütülmesidir. Bunun yanı sıra iş dünyası ile akademik çevreyi ilgilendiren yönetim dalı da insan kaynakları yönetimi ifadesi ile belirtilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi bugün organizasyonların kar elde edebilmesine, hizmet verme hedeflerine ulaşabilmesine ve üretim yapmalarına yardımcı olmak için insanı temel almaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi genel bir ifade ile organizasyonlarda bulunan en üst yöneticiden aynı organizasyonda bulunan en alt kademedeki işçilere kadar tüm çalışanları içerisine almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, temel amaç olarak işletmelerdeki verimliliğin artmasıyla, firmanın iş hayatında daha nitelikli bir konuma ulaşmasını sağlayarak, rekabet üstünlüğünü elde etmesini amaçlamaktadır.

➥İnsan Kaynakları Yönetimi Görevleri ve Sorumlulukları
İnsan kaynakları yönetimi, kariyer ve iş sitelerinde bulunan portföylerden işçi taraması yaparak firma ile işçilerin buluşmasını sağlar. Ayrıca insan kaynakları yönetimi çalışan ilişkilerinin düzenlenmesi, özlük işleri, bordroloma hizmetleri, eğitim ve performans değerlendirmeleri gibi birçok alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle insan kaynakları hizmetleri alanında çalışacak personellerin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Söz konusu görev ve sorumluluklardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

-İnsan kaynakları hizmetleri işe alınacak adayların iş tanımını belirleyerek, işçi adaylarının küçük işletmelerde işverenle, büyük işletmelerde departman yöneticileri ile görüşmesine aracı olur.
-İş başvurusunda bulunan adayların eğitim durumlarını inceler, deneyim ve diğer özelliklerini değerlendirir.
-İşe alınması düşünülen adayların referans kontrollerini sağlamak amacıyla referans aramaları gerçekleştirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir