Herhangi bir kurumun hizmet ya da ürün üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli kaynaklardan birisi insandır. İş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev üstlenen insan faktörü, basitçe insan kaynakları hizmetlerini ifade ediyor denilebilir. Bunun yanı sıra söz konusu kurum içerisinde insana dair gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmaları gerçekleştiren insanları da insan kaynakları hizmetleri ifade eder.

➥İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Hedefi
İnsan kaynakları sadece personel alımı gerçekleştirmez, bunun yanı sıra personellerin takibini yaparak, performans süreçlerini değerlendirir. İnsan kaynakları hizmetlerinin hedeflerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.
-İnsan kaynakları, çalışanların doğru biçimde yönetilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlar. Bu sayede ilgili personellerin verimliliklerini arttırarak ilgili şirkete uzun vadeli kazanım sağlarlar.
-Çalışan personellerin hem sosyal hem de ekonomik anlamda takibini yaparak psikolojik süreçlerini değerlendirirler. Bu kapsamda kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirerek ilgili süreci ele alırlar.
-İlgili personellerin mevcut becerilerini maksimum seviyeye çıkarabilmek için eğitimler düzenlerler. Ayrıca personellerin çalışma ortamlarını verimliliklerinin artması yönünde düzenlerler.

➥İnsan Kaynakları Ne İş Yapıyor?
İnsan kaynaklarından bahsedildiğinde çalışan ve çalışan verimliliği ile birlikte görev ve sorumluluklar akla gelir. İyi yönetilen kurumlar ve başarılı personeller güçlü insan kaynakları olduğunun bir göstergesidir. Personel mutluluğu ve verimliliği konusunda insan kaynakları hizmetleri güçlü çalışmalar yapmaktadır. Bu da iyi yönetilen kurumları ve başarılı personelleri beraberinde getirmektedir. Aşağıda insan kaynaklarının yaptığı işlerden bazıları yer almaktadır.
-Çalışanları güdüleme görevini üstlenir,
-İş gücünün daha aktif olması için gerekli çalışmaları sürdürür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir